Vaattovaara Merja

Toiminut Inarin kunnankirjaston isännöimän Tarinoiden Inari –hankkeen hanketyöntekijänä 2011-2015. Valmistunut Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Matkailupalvelujen tuottajaksi 2011.

Tallentajan 'Vaattovaara Merja' kaikki tallenteet.