Lohen nousu Lutto- ja Suomujokeen

Julkaistu: 13.11.2014

Matti Huru kertoo kalastuksesta ja luontaistaloudesta, jota harjoitettiin Kattajärvellä alkuaan Ruukinpirtin maisemissa, jonne hänen vanhempansa olivat asettuneet asumaan v. 1921. Luttojoki lähivesistöineen oli kalarikasta aluetta aina metsäautotieverkoston rakentamiseen saakka. Kalastusta harjoitettiin verkoilla, nuottaamalla, tuulastamalla ja heittokalastamalla. Saalismäärät olivat runsaita ja kalat suurikokoisia. Kalat säilöttiin suolaamalla pyttyihin ja näin saatiin särvintä talvea varten. Kalajuttujen lomassa Matti Huru intoutuu muistelemaan myös ensimmäistä ja viimeistä karhunmetsästyskokemustaan.

Perustiedot

Aineisto on tehty RKTL:n toimesta 1992-1994 ja äänitteiden omistaja RKTL, nykyisin Luonnonvarakeskus, on antanut luvan julkaista kyseiset äänitteet
1940- luku
62:21
1988-1994

Pautamo, Jarmo. 1996. Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille. Metsähalllituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 63.

 

Pautamo, Jarmo. 1997. Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella - Kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 64.