Kolttasaamelaisten sukujen hallintoalueet ja kalastus Petsamossa

Julkaistu: 13.11.2014

Petsamossa kolttasaamelaisten sukujen hallintoalueet jakaantuivat seitsemän suvun: Feodoroffin, Fofanoffin, Gauriloffin, Kiprianoffin, Mosnikoffin, Semenoffin ja Sverloffin sukujen kesken. Jokaisella suvulla oli omat määritellyt asuin-, kalastus-, metsästys- ja poronhoitoalueet, joiden käytöstä päätti suvun vanhin mies. Toisten vesialueille sai mennä vain suvun vanhimman suostumuksella. Sukualueitten sisällä oli talvikylä, johon kokoonnuttiin asumaan talviaikaan.

Kutuaikana kalaa sai helposti rannasta nuottaamalla. Pyyntiä säännösteltiin kalakannan turvaamiseksi. Suuret hauet söivät paljon pikkukaloja, joten ne pyydettiin ja kuivattiin kapakalaksi. Pitkääsiimaa käytettiin pyyntivälineenä silloin, kun haluttiin saada saaliiksi isoa kalaa esimerkiksi Akkajärvestä.

Perustiedot

Aineisto on tehty RKTL:n toimesta 1992-1994 ja äänitteiden omistaja RKTL, nykyisin Luonnonvarakeskus, on antanut luvan julkaista kyseiset äänitteet
1920-1944
22:24
24.3.1994

Pautamo, Jarmo. 1996. Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille. Metsähalllituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 63.

 

Pautamo, Jarmo. 1997. Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella - Kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 64.