Kulasjoella

Julkaistu: 18.05.2015

Pertti Kivioja matkasi ystäviensä Aarne Tuovisen ja Onni Hulkon kanssa Kulasjoelle kalanpyyntiin pitäjänrajaa pitkin. Kalastus aloitettiin nykyisen Taajostuvan kohdalta. Nivojen niskoilta nousi jatkuvasti hyvänkokoista taimenta ja suvannoista isoja haukia. Kalojen lisäksi Suomun sivuojista ja puroista löytyi raakkuja, joiden sisällä oli kauniita helmiä. 

Perustiedot

Aineisto on tehty RKTL:n toimesta 1992-1994 ja äänitteiden omistaja RKTL, nykyisin Luonnonvarakeskus, on antanut luvan julkaista kyseiset äänitteet
09:24
8.12.1992

Pautamo, Jarmo. 1996. Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille. Metsähalllituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 63.

 

Pautamo, Jarmo. 1997. Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella - Kalamiesten muisteluksia Koilliskairasta. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 64.