Raakku ja helmenpyynti Luttojoen vesistössä

Julkaistu: 29.12.2015

Kertoja

Tallentaja

Hakusanat

Perustiedot

Tapio Tynyksen kuvatallenneaineisto
21:55
Luttojoki

Peltomaa, Jaakko: Raakunpyynti oli pitkämielisten hommaa. Inarilainen : 29.4.2015 s. 9.