Ivalojoen tulva vuonna 1966

Julkaistu: 23.07.2013

Sirkka Mansikka-Aho kertoo omista tunnelmistaan vuoden 1966 suurtulvan aamuna, kun vesi oli peittänyt Ivalon keskustan. Hän muistelee minkälaisia järjestelyjä kotitaloissa tehtiin tulvan jatkumisen varalle ja mitä  vaikutuksia Ivalojoen tulvalla oli työjärjestelyihin. Monet työpaikat olivat kiinni, koska kuljetuksia oli vaikea järjestää. Ihmisiä tarvittiin kotona omaisuuden suojeluun ja tavaroiden siirtämiseen tulvivista kellareista. Ihmiset olivat hädän keskellä kuitenkin kekseliäitä ja seuraavana päivänä kuljetukset pelasivat traktorien ja muun kaluston voimalla 

Kertoja

Tallentaja

Paikat

Hakusanat

Perustiedot

Inarin kirjastotoimen haastatteluaineisto: Tarinat talteen -hanke 2011-2013
1966
03:15
24.6.2012

Kuvakansio Sirkka Mansikka-aho

Kuvia