menu

Alajoen mylly Törmäsessä

20.05.2020

Törmäsessä Alajoella on taannoin ollut mylly, josta kuitenkin on kovin vähän todisteita ja muistikuvia. Mikko Tuomaanpoika Kyrön katselmuskirjasta löytyy tieto kotitarvemyllystä Alajoessa. Myös joidenkin muiden talojen asiakirjoissa on mainittu myllyn paikka Alajoessa. Kun kruununtiloja aikanaan perustettiin oli yhtenä vaatimuksena, että tilalle piti rakentaa tietyn rahasumman edestä rakennuksia ja raivata peltomaata. Näin ollen täytyi olla jokin paikka, jossa jyviä jauhettiin jauhoiksi. 

Seppo Niemelä kertoo olleensa Erkki Nykäsen kanssa nostamassa myllyn paikalta koskesta myllynkiven palasia. He nostivat kiven palaset kosken kohdalla olevalle törmälle. Vuosia myöhemmin kun Niemelä lähti hakemaan kiviä paikalta, ei niitä enää ollutkaan siellä. Maanomistaja Veikko Mikkola oli joitakin viikkoja aiemmin huomannut, että myllynkiven palasta oli siirretty jonkin matkaa metsään päin. Myöhemmin aiheesta tehtiin paikallislehteen juttu, jossa Niemelä esitti, että tällaisen arvokkaan yhteisen omaisuuden tulisi olla maamiesseuran talolla kaikkien ilona. Kiviä ei kuitenkaan ole palautettu. Todisteena myllystä on vielä Myllytie, joka johtaa Nelostieltä myllyn paikalle. Niemelä arvelee myllyn olleen viimeisen kerran käytössä 1900-luvun alussa. 

Jacob Fellmannin kirjassa, jossa hän on vuonna 1820 tarkastanut ja arvioinut Tuomas Kyrön tilusta mainitaan tilaan kuuluvia erilaisia rakennelmia mm. jalkamylly.

Tiedostot

PERUSTIEDOT

Inarin kirjastotoimen haastatteluaineisto: Tarinat talteen -hanke 2011-2013
04:54
Suomi
12.11.2011

KERTOJA

 • Niemelä Seppo Mikko Kullervo

TALLENTAJA

 • Vaattovaara Merja

PAIKAT

 • Törmänen
 • Myllykoski

KOHDEHENKILÖT

 • Kyrö Tuomas
 • Kyrö Tuomaanpoika Mikko
 • Nykänen Erkki
 • Mikkola Veikko
 • Fellman Jakob

HAKUSANAT

 • myllyt
 • myllynkivi
 • jalkamylly