menu

KAIKKI TALLENTAJAT

Ahlqvist Sylvi

Ahola Reijo

Airamo Tuula

Ohjelmapalveluyrittäjä, koulutukseltaan agrologi. Tuula on tallentanut perinnettä harrastuksenaan ja myöhemmin Marja Korppilan kanssa projektityönä Riutulan alueella 1990 –luvulla MMM:n rahoituksella. Tästä laajasta äänitteitä, valokuvia ja karttoja käsittävästä aineistosta julkaistiin teos – Viilipytystä purkkimaitoon – Ajohärjästä peltipailakkaan.

Airi Heiskari

Bjerk Hilja

Dixon J. Ernest

Emanuelsen Odd

Esko Vuorinen

Virroilla syntynyt Esko Vuorinen on asunut Nellimissä vuodesta 2008 lähtien. Vuorinen on sanoittanut lauluja vuodesta 2014 alkaen pienessä Nellimin kylässä Inarijärven läheisyydessä. Laulut ovat merkittyinä Teosto-rekisteriin.

Harve Anu

Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK. Anu työskentelee sairaanhoitajana Lapin keskussairaalan lasten- ja vastasyntyneiden tehovalvonnan osastolla. Hän opettaa tarvittaessa Lapin AMK:lla tulevia sairaan- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

Harve Pekka

Toiminut terveyskeskuslääkärinä Inarissa vuodesta 1973 lähtien.

Haukio Jenni

Tasavallan presidentin puoliso

Heinonen Eeva

Eeva Heinonen haastatteli inarilaisia kotitalousneuvojan ominaisuudessa 1982 Lapin Maaseutukeskuksen järjestämässä Kylä Elää -hankkeessa. Tarkoituksena oli kerätä aineistoa oppikirjoja varten. Hanketta varten keruuta tehtiin myös Nellimissä ja Kaamasessa.

Huhdanmäki Seija

Jaakko Peltomaa

Jefremoff Irja

H.M. Tallentanut kertomus- ja musiikkiperinnettä Inarissa vuodesta 1972 lähtien Tampereen Yliopiston Kansanperinteen arkistolle, nykyiselle Musiikkitieteen laitokselle, Saamelaismuseo Siidalle ja Inarin pääkirjastolle.

Kähkönen Esko

Kangas Kirsi

Korppila Marja

Asiakasneuvojana matkailualalla. Marja on kerännyt Riutulan alueen perinnettä sekä Inarin kunnan että MMM:n rahoituksella 1990-luvulla. Hän on ollut myös toteuttamassa Riutulan lastenkodista kertovaa perinnepolkua Nuorisokeskus Vasatokalle.

Koskela Annikki

Kreivi Erkki

Eläkkeellä oleva geologi-kullankaivaja, joka on ollut kullankaivuuseen ja kultatutkimuksiin liittyvissä töissä Suomessa, Norjassa, Kanadassa, Australiassa ja Indonesiassa.

Laaksonen Pekka

FM, Saamelaisen kansanopiston rehtorina Inarissa 1975-1976. Vanhempana lehtorina Ivalon lukiossa 1976-1995, jonka aikana hän kirjoitti oppilailleen paikalliseen perinteeseen pohjaavan näytelmän "Ivalojoki 1881". Toimitti lukion oppilaiden kanssa "Tunturin takana"-lehteä 1976-1986.

Lehtinen Reino

Ähtäristä kotoisin oleva edesmennyt maailmaa kiertänyt merimies, joka päätyi Lappiin kullankaivajaksi. Elätti perheensä muurarintyöllä ja piti kauppaa Törmäsen kylässä. Hän toimi myös luottamustehtävissä Inarin kunnassa.

Lehtola Matti

Avojalkainen inarilainen, menneittenmuistelija ja kotiseutuneuvos. Hän on kirjoittanut useita kirjoja ja tallentanut paikallishistoriaa myös äänitteisiin.

Leivo Eija

Lilja Erkki

Rakennusmestari, Lapin ex-tieperinnehenkilö ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut useita Lapin tiehistoriaa koskevia teoksia. Häneltä on 2013 ilmestynyt Jäämerenkäytävä-teos, joka sai joka toinen vuosi myönnettävän Mobilia-palkinnon. Äänitteet ovat kuunneltavissa kirjastossa.

Luostarinen Usko

Sekatyömiestaustainen koki eräänä päivänä itsensä ikääntyneeksi eläkeläiseksi. Samana päivänä sanomalehdessä Maaseudun Sivistysseura tiedotti kirjoituskilpailusta, jonka aiheena oli Meidän lehmä. Kilpaan otti osaa lähes kolmetuhatta kirjoittajaa. 25 parasta sai tekstinsä kirjaan ja siitä lähtien henkilömme  on pitänyt itseään kulttuurihenkilönä.

Mannermaa Kauko

Mansikka-Aho Vilho

Teknikko. Julkaissut teoksen Riutula-ikirakkaus 1994 sekä kirjana että äänikirjana. Toiminut Inarin kunnan kulttuuritoimen palkaamana keruutyöntekijänä 1989. Tuona aikana hän haastatteli huomattavan määrän äänitearkistossa olevia henkilöitä.

Mattus Anja

Musikka Akseli

Nemtsinkoff-Körkkö Tarja

Niemelä Teuvo

Filosofian tohtori ja korvalääkäri. Jätettyään säännöllisen lääkärintyönsä 1980-luvulla hän on keskittynyt luonnonsuojelutyöhön, mille alalle sijoittuu vuonna 2012 valmistunut väitöskirjakin.

Nykänen Irmeli

Ohtamaa Jouni

Mediatuottaja. Hän on dokumentoinut videokameralla luontoa ja kulttuurihistoriaa, erityisesti Lapissa.

Partanen Seppo J.

Kirjailija ja toimittaja. Hän on erikoistunut  Lapin kullankaivun sekä matkailuhistorian tallentamiseen kirjoissa, lehdissä ja radio-ohjelmissa. Tehnyt elämäntyönsä Suomen Matkailuliiton julkaisupäällikkönä ja päätoimittajana.

Pautamo Jarmo

Metsätalousinsinööri, jo koulutuksen puolesta toisinajatteleva kalatalouden monitoimimies,  Apajax Oy:n toimitusjohtaja. Luonnontilaisten lohikalojen puolestapuhuja ja niiden elinympäristöjen tuntija. Hänen tekemänsä Tuuloman haastattelut ovat olleet perustana suomalais-venäläiselle yhteistyölle Tuuloman lohenpalauttamisprojekteissa.

Pekkala Veikko S.

Puhakka Augusti

Pulliainen Maija

Räty Kaarlo

Rauhala Kalevi

Rensujeff Kaija

Ruismäki Eeva-Maria (Emppu)

Ruotsalainen Pasi

Tuottaja ja matkailulehtien kustantaja 1980-luvulta lähtien. Hän on ollut mukana useissa kirjahankkeissa. Omaa laajan tuntemuksen Ylä-Lapin elämästä ja elinkeinoista.

Salo Martti

Saniola Seija

Sarre Anni

Siivikko Jarmo

Skön Anu

Kymenlaaksolainen sairaanhoitaja ja lapinkävijä. Opiskellut saamenkäsitöitä Inarissa ja kansatiedettä Helsingin yliopistossa, jonne hän on tehnyt tutkielman inarilaisen ITE-taiteilijan Veikko Rajalan teoksiin pohjautuvasta muistitiedosta.

Soikkonen Aira

Työskennellyt terveydenhoitajana, aiemmin terveyssisar -nimikkeellä, 1959-1988 Ivalon alueella. Käynyt sairaanhoitaja/terveyssisar -koulutuksen Oulussa ja valmistunut sieltä 5.8.1950.

Timonen Martti

Titoff Tero

Turunen Mimmi

Tynys Tapio

Erikoissuunnittelija, metsänhoitaja ja kirjoittaja, joka on viime vuosina suuntautunut myös näyttelysuunnitteluun ja elokuvan tekoon.

Vaattovaara Merja

Toiminut Inarin kunnankirjaston isännöimän Tarinoiden Inari –hankkeen hanketyöntekijänä 2011-2015. Valmistunut Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Matkailupalvelujen tuottajaksi 2011.

Yli-Tepsa Matti

Kerännyt 1976-1986 Ruijan suomalaisväestöltä lähes 700 laulua tai toisintoa suomalaista kansanmusiikkia. Tallennuksista äänilevy Ruijan rannalla (Sodankylän Pelimannit ja Kuoro 1981), CD Ruijan rannalla 2 (Tarja, Marja ja Merja Yli-Tepsa 1996), CD Maastamuuttajien laulu (Ruija-Trio 2010) sekä laulukirja Maastamuuttajien laulu 2008).