menu

Teknisten aineiden opettajana Inarissa

23.12.2015

Inarin opistolla ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa teknisen työn opettajana toiminut Matti Lehtola kertoo oman opetustapansa lähtökohdista. Toiset opettajat opettivat joko edestä saarnaten tai ns. kognitiivisella metodilla. Kognitiivinen metodi tarkoittaa Lehtolan mukaan sitä, että työn alussa on hatara mielikuva siitä, mitä aletaan tehdä ja lopputulokseen päästään yrityksen ja erehdyksen kautta.

Lehtola kutsuu omaa menetelmäänsä rationaaliseksi. Esimerkkinä hän kuvailee työkalupakin tekemisen ryhmätyönä. Työ alkaa tarkalla suunnittelulla kuvineen ja mitoituksineen. Suunnitteluun kuului myös tekniikan määrittely ja käytettävissä olevien työkalujen, taitojen ja tietojen huomioon ottaminen. Tavoitteena oli myös materiaalin maksimaalinen (taloudellinen) käyttö. Työkalupakin osat valmistettiin ryhmätyönä ja pakki myös koottiin yhdessä. Tässä työtavassa opiskelijat oppivat työelämän vaatimaan yhteistyöhön. 

Lehtola tarinoi lisäksi puun ominaisuuksien tuntemuksen tärkeydestä esimerkkinään mm. ikkunankarmit.

Tiedostot

PERUSTIEDOT

Inarin kirjastotoimen haastateluaineisto: Tarinoita Inarista -hanke 2013-2015
21:34
10.12.2015

KERTOJA

 • Lehtola Matti (Vilho Matti Tapani)

TALLENTAJA

 • Vaattovaara Merja

PAIKAT

 • Inarin kirkonkylä

KOHDEHENKILÖT

 • Paldanius Palle
 • Sietiö Kustaa (Sietiön-Kustu)

HAKUSANAT

 • opettajat
 • käsityöt
 • ammattiopettajat
 • tekninen työ
 • taitoaineet
 • kansanopistot
 • koulutuskeskukset
 • opetusmenetelmät