menu

Ivalon sahat sodan jälkeen

09.09.2016

Ivalon vanhempi saha, Mukkavuopajan saha, uudelleenrakennettiin sodan jälkeen eri tahoilta säilyneistä sahanosista. Saha oli toiminnassa vuoden 1946 alusta aina vuoteen 1963 tai 1964 saakka. Sahan käyttämä puutavara tuli pääosin yksityisiltä metsänomistajilta Ivalojoen yläjuoksulta. Alkuun puut uitettiin Mukansuuhun irrallaan ja myöhemmin lauttana.

Nk. uusi saha rakennettiin vuoden 1952 syksyllä Mukansuun sahalta noin 500 metriä kauempana sijaitsevalle Ilo Kyrön entiselle heinäniitylle. Uuden sahan rakentaminen aloitettiin purkamalla ja tasaamalla niityllä sijainneet sodanaikaiset ilmatorjuntatykin suojahirsitykset ja -vallit. Uuden sahan paikalla oli alun perin ollut kyröläisten vanha sähkölaitos. Uuden sahan tarvitsema puutavara tuli autokuljetuksena valtion metsistä.

Hillin isä ja Aino Johansson möivät myöhemmin sahaustoiminnan Raimo Korhoselle, joka lopetti sahaustoiminnan ns. uudella sahalla 1970-luvun loppupuolella.

Tiedostot

PERUSTIEDOT

Inarin kirjastotoimen haastatteluaineisto 2009-2011
1946 lähtien
14:07
Suomi
13.12.2009

KERTOJA

 • Hilli Karl Daniel

TALLENTAJA

 • Vaattovaara Merja

PAIKAT

 • Ivalo
 • Mukansuu
 • Mukkavuopaja
 • Mukkavuopajan saha

KOHDEHENKILÖT

 • Korhonen Raimo

HAKUSANAT

 • sahatavara
 • sahateollisuus
 • sahaus
 • sahalaitokset
 • sahat
 • jälleenrakennus
 • sähköntuotanto
 • Mukkavuopajan saha
 • 1940-luku
 • 1950-luku
 • 1960-luku

KUVAT

LIITTEET