menu

Kirakan ja Venäjän voimalaitokset

17.09.2016

Kirakan voimalaitos aloitti sähkön jauhamisen kolmella koneella vuonna 1953. Voimalaitoksella piti olla tuohon aikaan jatkuva päivystys mahdollisia häiriötilanteita varten. Nykyään päivystys voidaan hoitaa etälaitteilla. Voimalaitoksen hoitajana toimi pitkään Reino Turunen. Sähkön kulutus lisääntyi voimakkaasti ja jo 1960-luvun puolessa välissä alettiin tutkia, mistä sähköä voitaisiin saada edullisesti. Sähkön tuottajaksi valikoitui Neuvostoliiton voimalaitokset. Sopimuksiin kirjattiin oikeus Inarijärven säännöstelyyn. Norja maksoi kertakorvauksen säännöstelyhaitoista ja Neuvostoliitto antoi tietyn määrän "säännöstelysähköä" vastineeksi säännöstelystä aiheutuneista haitoista. Neuvostoliiton hajottua korvaussähkön saanti loppui, mutta neuvotteluja korvauksista käydään.
Inarijärven luonto on kärsinyt säännöstelyn haitoista. Erityisen suurta haittaa vedenpinnan vaihtelusta on ollut matalalla kutevalle Inarin pohjaraudulle ja riikasiialle. Lähes kahden metrin korkeusvaihtelut ovat muuttaneet järven pohjarakennetta ja aiheuttaneet rantavyörymiä.

Tiedostot

PERUSTIEDOT

Inarin kirjastotoimen haastatteluaineisto 2009-2011
13:40
19.1.2010
Inarin kunnan sähkölaitos 1952 - 1982. 1982. Ivalo. Inarin kunta.

KERTOJA

 • Kangasniemi Martti Jalo

TALLENTAJA

 • Vaattovaara Merja

PAIKAT

 • Kirakkajärvi
 • Inarijärvi

KOHDEHENKILÖT

 • Turunen Reino

HAKUSANAT

 • voimalat
 • vesivoimalat
 • Kirakan voimalaitos
 • säännöstely
 • riikasiika
 • pohjarautu
 • Inarin kunnan voimalaitos
 • Inarin kunnan sähkölaitos