menu

Katekeetat ja kinkerit

18.05.2020

Aikoinaan kirkko opetti ihmiset lukemaan ja kirjoittamaan sekä antoi lisäksi käytännön alkeistiedon, jota ihminen tarvitsee elääkseen. Yleensä kanttorit hoitivat näitä tehtäviä. Mutta Inarin suuren koon ja huonojen kulkuyhteyksien takia ei kanttori voinut kulkea ja opettaa varsin hajallaan asuvia ihmisiä. Tähän tehtävään tarvittiin uskonnonopettaja, joka on katekeetta. Katekeetat olivat seurakunnan viranhaltijoita. Myöhemmin kun kunta alkoi pitää kiertokoulunopettajia, jäi kirkolle katekeettojen opetustoimi. Kansakoulujen tultua oli edelleen tarvetta katekeettakouluille seuduilla, jonne kansakoulu ei ulottunut. 

Katekeettakoulun tarkoitus oli alunperin se, että oppilaille opetetaan ne tiedot ja taidot, joilla selvitään rippikoulun pääsykokeista eli kinkereistä. Kinkereillä kuulusteltiin luku- ja kirjoitustaitoa ynnä muuta sellaista, mitä kristitty ihminen tarvitsee. Myöhemmin vielä varmistettiin rippikoulun jälkeen esim. rippikirkossa – seurakunnan läsnä ollessa – ennen ripille pääsyä, että oppilaat osaavat uskonnon perusteet. Erityisesti Katekismus tuli osata selittää. 

Laura Lehtola on kertonut, että kaikki eivät päässeet näistä kuulusteluista läpi, ja he joutuivat sitten käymään toiseen kertaan katekeettakoulun. Usein tällaisissa tapauksissa syynä oli se, että kodeissa ei aina ymmärretty koulun tärkeyttä, ja monesti nämä oppilaat joutuivat kotona osallistumaan esim. poronhoitoon.

Tallenteella Matti Lehtola kertoo osallistuneensa kinkereihin ainoastaan kuunteluoppilaana. Hän kertoo veljiensä ja serkkunsa pyrkimisestä rippikouluun, jolloin kinkerit pidettiin Inarin kansakoululla heti koulun valmistuttua vuonna 1948. Siellä kuulusteltiin Katekismuksen käskyjä selityksineen sekä virsiä. Tilaisuudessa seurakunta lauloi virsiä ja pappi selitti sanaa. Sittemmin kinkereiden luonne on muuttunut, sillä kaikki ovat vähintään kansakoulun käyneitä ja osaavat lukea ja kirjoittaa. Näin katekeettakoulu kävi tarpeettomaksi kunnan ottaessa opetustoimen haltuunsa. Tämä tapahtui Inarissa vuonna 1955 kun Partakon koulu valmistui.

Laura Lehtola oli viimeinen katekeetta. Tuolloin oli vielä elossa katekeetat Anni Kitti ja Agneta Valle, jotka olivat lopettaneet jo aiemmin, koska heidän koulupiirinsä oli jo saanut kansakoulun. Siten Laura Lehtola oli viimeinen, sillä Partakko sai kansakoulun viimeisenä.

Tiedostot

PERUSTIEDOT

Inarin kirjastotoimen haastateluaineisto: Tarinoita Inarista -hanke 2013-2015
10:04
23.9.2016

KERTOJA

 • Lehtola Matti (Vilho Matti Tapani)

TALLENTAJA

 • Vaattovaara Merja

PAIKAT

 • Partakon koulu
 • Pielpajärven kirkko

KOHDEHENKILÖT

 • Lehtola Pentti
 • Lehtola Laura (Laura-täti)
 • Kitti Anni
 • Valle Agneta
 • Mattila Niilo

HAKUSANAT

 • kanttori
 • katekeetta
 • rippikoulu
 • kansakoulu
 • kinkerit
 • seurakunnat
 • papit