menu

Talvinuottausta Inarijärvellä | Winter Seining on the Lake Inari

30.06.2020

Video on kuvattu Inarijärven Isolahdessa maaliskuussa 2017. Talvinuottaustekniikan tekstin asiantuntijoina ovat kalastajat Juha Kyrö ja Matti Ropponen, kalastushistorian asiatuntijana Ilmari Mattus ja muikunkalastuksen ja saaliiden asiantuntijana on tutkija Erno Salonen Luonnonvarakeskuksesta.

Video has been filmed in Isolahti, Lake Inari, in march 2017 by Juha Kyrö’s winter seine team. In this project, experts have been Juha Kyrö and Matti Ropponen, concerning to fishing technique and Ilmari Mattus concerning to old fishing tradition in the area and Erno Salonen concerning to vendace fisheries and catches, from Natural Resource Institute Finland (Luke). This video, supplied with additional english text, has been presented only recently in the 14th International Symposium on Biology and Management of Coregonid Fishes (WebCoregonid 2020 on 22.-26.6.2020)

Tiedostot

PERUSTIEDOT

25:19
Inarijärvi | Lake Inari

TALLENTAJA

 • Ruismäki Eeva-Maria (Emppu)
 • Titoff Tero

PAIKAT

 • Lake Inari
 • Isolahti
 • Inarijärvi

KOHDEHENKILÖT

 • Kyrö Juha
 • Kyrö Olavi
 • Mattus Ilmari (Niilo Ilmari)
 • Mertaniemi Pekka
 • Ropponen Matti
 • Salonen Erno

HAKUSANAT

 • fishing
 • seining
 • winter fishing
 • vendace
 • kalastus
 • muikku
 • nuottakalastus
 • talvipyynti