Tarinoiden Inari

Ainutlaatuinen perinnearkisto kaikkien ulottuvilla

”Tarinoiden Inari”on Inarin kunnankirjaston kokoama suullinen perinnearkisto. Sen pääteemoja ovat elinkeinoihin, savotoihin, matkailu- ja sotahistoriaan, jälleenrakennukseen ja tiestörakentamiseen liittyvä tietous. Mukana on myös henkilötarinoita ihmisistä, jotka ovat tapojensa ja toimiensa vuoksi jääneet ihmisten mieliin. Tarinoissa on yllätyksellisyyttä, huumoria ja elämänkirjoa laidasta laitaan. Tarinoita voi kuunnella missä tahansa maailmaa kirjautumalla osoitteeseen www.tarinoideninari.fi. ja muistelumatka menneisyyteen voi alkaa.

Kokoelmaan sisältyy lisäksi entiseen Petsamoon liittyvää muistitietoutta ja luonnollisesti kulta kaikissa muodoissaan. Tarinoiden Inari on ensisijaisesti äänitearkisto, mutta siihen sisältyy myös valokuvia, skannattuja aineistoja, kirjoituksia ja kuvatallenteita. Äänitearkiston suojelija on tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio.

Suullinen tarina on osa kertomaperinnettä, jota olemme kirjaston toimesta tallentaneet tulevien sukupolvien käyttöön. Jokainen tarina on kertojansa näköinen, ainutlaatuinen muistikuva tapahtumista, ilmiöistä ja henkilöistä. Tarinan kertoja antaa tilaa kuulijan omalle mielikuvitukselle ja tunnelmalle, eikä pyri kertomaan yhtä ja ainutta totuutta asiasta tai ilmiöstä. Kuulijan ja kertojan tulee luottaa toisiinsa jutun ymmärtämisessä, eikä juttua saa erottaa asiayhteydestään tai käyttää kenenkään vahingoittamiseksi.

Keruutyö ja aineiston työstäminen

Ivaloon kaavailtu kotiseutumuseo kaatui rahan puutteeseen, mutta tilalle saatiin Tarinoiden Inari - Inarin kunnankirjaston äänitearkisto. Suullisen perinnearkiston kokoaminen aloitetiin vuonna 2011 Eu- hankkeena, Lapin Ely -keskuksen,  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Pohjoisimman Lapin LEADER ry:n ja paikallisten yritysten: Hotelli Ivalo, Inergia Oy, Pohjois-Lapin Matkailu Oy, Petsamo - Seura ry, Rakennusliike Rekonen Oy ja Ukkomedia Oy rahoittamana. Kyläyhdistykset ja yksittäiset henkilöt tekivät tuhansia talkootunteja, joilla saatiin kokoon yksityinen vastikkeeton rahoitus. Inarin kunnan viestintäpaja antoi myös merkittävän työpanoksen hankkeelle digitoimalla vanhoja aineistoja ja antamalla tarvittaessa asiantuntija-apua. Eu-rahoituksen aikana 2011-2013 hankkeella oli ohjausryhmä, johon oli valittu edustajat eri toimialoilta.

Keruutyötä ja aineiston työstämistä jatkettiin Lapin Ely -keskuksen ja Lapin aluehallintoviraston myöntämillä kirjastojen kehittämishankkeisiin tarkoitetuilla hankeavustuksilla vuosina 2013 -2015. Kenttätyöntekijänä, haastattelijana ja aineiston käsittelijänä on toiminut koko hankkeen ajan Merja Vaattovaara. Äänitearkiston sisällöstä, organisoinnista, markkinoinnista ja kuvailusta on vastannut kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo. Äänitearkiston työstämistä on jatkettu kunnan omalla rahoituksella, kirjaston talousarvion puitteissa vuodesta 2016 lähtien. Äänitearkisto on liitetty v. 2016 Finnaan.

Tarinoiden Inari -äänitearkistoon sisältyy kirjaston oman haastatteluaineiston lisäksi yksityisten henkilöiden, Inarin kunnan kulttuuritoimen ja muiden tahojen tekemiä  haastatteluaineistoja, jotka on toimestamme digitoitu ja kuvailtu. Sivuston teknisestä toteutuksesta on vastanut Kovakoodarit Oy Rovaniemeltä.

Käyttöehdot ja viittaaminen arkiston tallenteisiin

Alkuperäinen haastatteluaineisto on tallennettu kirjaston kokoelmiin ja se on käytettävissä ainoastaan tutkimuskäyttöön kirjaston tiloissa. Julkaistu aineisto on vapaasti käytettävissä yleishyödylliseen tarkoitukseen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan henkilötietoja ja tekijänoikeutta koskevia asetuksia ja lakeja. Aineiston kaupallinen käyttö on kielletty ilman alkuperäisaineiston luovuttajan ja kirjaston lupaa. Materiaalia julkaistaessa on mainittava Tarinoiden Inari - Inarin kunnankirjaston äänitearkisto sekä kertojan ja haastattelijan nimet.


Lisätietoja Tarinoiden Inari -äänitearkistosta
Eija Leivo, kirjastotoimenjohtaja