menu

 

Ainutlaatuinen perinnearkisto kaikkien ulottuvilla

pohjoisetreitit-b.jpg

”Tarinoiden Inari”on Inarin kunnankirjaston kokoama suullinen perinnearkisto. Sen pääteemoja ovat elinkeinoihin, savotoihin, matkailu- ja sotahistoriaan, jälleenrakennukseen ja tiestörakentamiseen liittyvä tietous. Mukana on myös henkilötarinoita ihmisistä, jotka ovat tapojensa ja toimiensa vuoksi jääneet ihmisten mieliin. Tarinoissa on yllätyksellisyyttä, huumoria ja elämänkirjoa laidasta laitaan.

Äänitearkisto on vapaasti kaikkien käytettävissä siten, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tekijänoikeutta ja henkilötietojen tietosuojaa. Materiaalia julkaistaessa on mainittava Inarin kunnan äänitearkisto sekä haastateltavan ja haastattelijan nimi.

 

Elämää Salmijärvellä osa1

05.08.2022
07:06
Sieppi Ragnhild
Ragnhild Sieppi muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan Salmijärvellä Sør-Varangerin kunnassa. Ragnhild syntyi kymmenlapsiseen perheeseen vuonna 1915 Roskaniemellä Salmijärven rannassa. Hän kävi s...

Elämää Salmijärvellä osa2

05.08.2022
22:42
Sieppi Ragnhild
Talvisodan syttyessä Siepin perhe muutti lapsineen ja karjoineen Norjan puolelle. Oskari oli myös mukana, sillä armeijaa käymättömänä häntä ei otettu mukaan sotaan. Salmijärven Norjanpuolei...

Elämää Salmijärvellä osa3

05.08.2022
13:05
Sieppi Ragnhild
Ragnhild Sieppi muistelee kuinka he asuivat saksalaisten kanssa Salmijärvellä kunnes Lapin sota alkoi. Oskari Siepin oli lähdettävä sotaan. Muun perheen oli lähdettävä jälleen evakkomatkalle,...

Elämää Salmijärvellä osa4

05.08.2022
09:40
Sieppi Ragnhild
Oskari Sieppi ja Martti Kangas rakensivat Siepin perheelle talon Kettujoelle Veikko Airamon sahaamista hirsistä. Talon perustuksiin tarvittavaan sementtiin haettiin hiekka Illestijokisuusta lautalla ...

Luonnonvarakeskus (Luke) Inarin kalanviljelylaitoksen ja kalantutkimuksen lyhyt yleisesittely. | Natural Resources Institute (Luke) Inari Fish Farm And Fish Research short presentation

01.11.2021
00:55

Muikku 50 vuotta Inarijärvessä

05.05.2021
12:23
Erno Salosen Inarijärven muikkua käsittelevä englanninkielinen esitelmä on pidetty kansainvälisessä Coregonid Fishes -symposiumissa kesäkuussa 2020. Esitys on käännetty myös suomeksi.Esitelm...

Vendace 50 years in Lake Inari

04.05.2021
12:20
The oral presentation “Vendace 50 years in Lake Inari” by Erno Salonen has originally been given in International symposium of Coregonid Fishes, 2020. The presentation is also published in the sci...

Talvinuottausta Inarijärvellä | Winter Seining on the Lake Inari

30.06.2020
25:19
Video on kuvattu Inarijärven Isolahdessa maaliskuussa 2017. Talvinuottaustekniikan tekstin asiantuntijoina ovat kalastajat Juha Kyrö ja Matti Ropponen, kalastushistorian asiatuntijana Ilmari Mattus ...

Esko Vuorisen sanoitukset

20.05.2020
Nellimissä asuvan Esko Vuorisen laulujen sanoituksia vuodesta 2014 alkaen. Laulut on merkitty Teosto-rekisteriin.